Een eed afleggen? Daarmee zijn we er niet.

Posted on 24 juni 2013

5


De Nederlandse Vereniging van Banken pleit voor een systeem van tuchtrecht voor bankiers. Verder zouden alle bankiers een eed over integer handelen moeten afleggen. Vergelijkbare voorstellen zijn of worden gedaan voor bestuurders binnen het onderwijs, zorg en woningbouwcorporaties. Maar zouden mensen echt verkeerde keuzes maken omdat ze geen eed hebben afgelegd? Of reageren ze op prikkels die in het systeem zijn ingebakken? We zouden eens wat fundamenteler moeten kijken naar de doelen die we stellen en onze manier van sturen en leidinggeven.

What gets measured, gets done. Leidinggevenden op alle niveau’s zijn geneigd hele duidelijke doelen te formuleren en hun opdrachtnemers af te rekenen op het behalen van die doelen. Hoe die doelen worden bereikt is iets anders. Net als het uiteindelijke effect op het totaalplaatje. Die manier van sturen is in ieder geval duidelijk. Maar heeft onbedoeld ook negatieve kanten. Toen de top van de Nederlandse Spoorwegen de opdracht kreeg het aantal treinen dat te laat kwam drastisch terug te brengen, lukte dat ook. Maar veel meer reizigers dan ooit kwamen te laat op de plaats van bestemming. Toen ik ging studeren reisde ik het eerste half jaar per trein. Op het station in Nijmegen moest ik flink doorlopen om de aansluiting naar de universiteit te halen. Als de trein vanuit Oss een paar minuten vertraging had, dan wachtte de trein naar Nijmegen-Heyendaal gewoon heel even. Zodat bijna honderd studenten op tijd op het college konden komen. Als toen al gestuurd werd op het aantal treinen dat vertraging had, zou ik heel wat colleges gemist hebben.  What gets measured, gets done.

Het is niet zo moeilijk voorbeelden te vinden van onwenselijk gedrag dat rechtstreeks voortkomt vanuit de doelen die we elkaar opleggen en onze manier van aansturen. Scholen die kinderen bewust op een lager niveau plaatsen dan ze aan zouden kunnen bijvoorbeeld. Omdat ze worden afgerekend op ‘onvertraagde doorstroom’ en het slagingspercentage. Of andere scholen die bepaalde kinderen helemaal niet meer aannemen vanwege hun risicoprofiel. Lees afkomst. Verkopers van verzekeringen (al dan niet telefonisch) die worden afgerekend op verkoopcijfers en niet op het geven van een eerlijk advies en klanttevredenheid. En die dus mensen willens en wetens producten verkopen die ze op zijn best niet nodig hebben. Bankiers die een hogere bonus krijgen naarmate het behaalde rendement groter is, ongeacht het risico dat ze namen om dat rendement te behalen. Of artsen die ‘productie draaien’ en medisch niet noodzakelijke ingrepen plegen om omzet te genereren. Zomaar wat voorbeelden die recent het nieuws haalden. Maar er zijn er veel meer.

Mijn stelling is niet dat alle bankdirecteuren, ondernemers of schooldirecteuren deugen. En al helemaal niet dat ze niet juridisch aangepakt zouden moeten worden wanneer ze naast het potje plassen. Wie weet, misschien helpt het afleggen van een eed wel om de nadruk te leggen op het maatschappelijk belang van het beroep. Maar zolang wij blijven hameren op aandeelhouderswaarde, omzetstijging en groei in het algemeen is dat precies wat we zullen krijgen. Ondanks de bijeffecten. En zolang we blijven sturen op het behalen van meetbare (deel)doelen blijft het gezegde ‘operatie geslaagd, patiënt overleden’  regelmatig van toepassing. Mensen doen slechte dingen. En sommige mensen lijken slecht. Maar de meeste mensen doen wat van ze gevraagd wordt. Eed of geen eed.

Posted in: Uncategorized