Geen detectiepoortje, geen hype

Posted on 28 april 2013

4


Op maandag 22 april werden alle Leidsche scholen dichtgehouden, omdat gedreigd werd met een schietpartij. En op vrijdag 26 april was het in dezelfde stad weer raak. Dit keer werd de Hogeschool Leiden ontruimd vanwege een bommelding. Bijna alle bommeldingen en dreigingen blijken achteraf vals. Maar wie zou het risico durven nemen de scholen open te houden? Vrijwel niemand. En dus gaan de scholen dicht. 

Naar aanleiding van de dreigementen laaide de discussie over de veiligheid op scholen hier en daar weer op. Met in het achterhoofd de schietpartijen in de Verenigde Staten pleiten sommigen voor het verplicht invoeren van detectiepoortjes op scholen. Terecht stelt de besturenraad dat “met groots opgetuigde maatregelen na een incident vooral schijnveiligheid wordt gecreëerd.” En “dat poortjes en bewakers onveiligheid niet tegen gaan; sterker, ze nodigen slechts uit tot meer wantrouwen”.

Binnen de jeugdzorg hebben we veel ervaring met het creëren van schijnveiligheid. Met alle gevolgen van dien. Na incidenten met ‘het Maasmeisje’ en Savannah groeide de roep om beschermende maatregelen binnen de jeugdzorg om herhaling te voorkomen.  En die maatregelen die kwamen er. Met als voornaamste effect dat het aantal uithuisplaatsingen spectaculair toe nam. Bovendien zijn zoveel protocollen opgesteld dat maatwerk vrijwel onmogelijk is en professionals een groot deel van hun tijd bezig zijn met administratie, dossiers en andere bureaucratie.

Ik ben dus heel blij met de besturenraad die zich duidelijk uitspreekt tegen incidentenpolitiek, tegen detectiepoortjes en voor meer vertrouwen en ‘elkaar kennen’. Maar misschien mogen we ook iets van de media verwachten. Enige terughoudendheid met berichtgeving over bommeldingen bijvoorbeeld. Het is al langer bekend dat het aantal zelfmoordpogingen toeneemt, wanneer er in de media veel over suïcide gesproken wordt. Gezonde mensen lopen geen risico. Maar mensen die al vaag met plannen rondlopen worden wel op een idee gebracht. En het zou me werkelijk niets verbazen als hetzelfde geldt voor bommeldingen.

Omgaan met dreigingen en bommeldingen blijft duivels ingewikkeld. Maar het scheelt als de media met hun berichtgeving terughoudend zijn om ‘besmettelijk gedrag’ te voorkomen. En het helpt als bestuurders het hoofd koel houden en (ook achteraf) niet al teveel sturen op incidenten en schijnveiligheid. Geen hype meer dus. En al helemaal geen detectiepoortjes.

Posted in: Uncategorized