Haagse bullshit

Posted on 18 april 2013

4


“We zijn godbetert al vier jaar bezig met wetgeving die elk jaar verandert. Ik word er gek van,” zegt wethouder Kool in Binnenlands bestuur. En hij heeft gelijk. Het is ook gekmakend. Samenwerkende gemeenten zijn al jaren bezig met wat eens de Wet Werken Naar Vermogen zou worden en daarna de Participatiewet. Door het nieuwe sociaal akkoord is die wet weer van de baan en komt er iets ra-di-caal anders. De enige constante in de Haagse plannen rondom Werk en Inkomen is dat de gemeenten zullen moeten betalen.

Wat voor de plannen rondom Werk en Inkomen gezegd kan worden, klopt in mindere mate ook voor andere beleidsterreinen. Heel ferm wordt vanuit den Haag aangegeven welke kant het op zal gaan met bijvoorbeeld de jeugdzorg, veiligheid, passend onderwijs en de AWBZ. Trots, optimistisch en enthousiast worden kaders vastgesteld en kunnen gemeenten met de voorbereidingen aan de slag. Wel onder tijdsdruk en met fors minder geld natuurlijk. Daadkracht moet worden getoond en er moet tenslotte bezuinigd worden. De samenwerkende gemeenten in onze regio pakken die voorbereidingen vervolgens voortvarend op.

Maar sinds ik wethouder ben hebben we te maken gehad met twee coalitieakkoorden, een Kunduz-akkoord en een sociaal-akkoord. En telkens werden de kaders waarbinnen gemeenten moeten werken (sterk) veranderd. En telkens kunnen we met de vernieuwde kaders opnieuw beginnen met de voorbereidingen. Het is mooi dat gemeenten meer taken krijgen. Wat kleinschalig kan moet niet grootschalig en ingewikkeld georganiseerd worden. Maar een beetje koersvastheid zou wel fijn zijn.   

In Nederland is er veel onnodig duur en ingewikkeld georganiseerd. Of het nu de jeugdzorg, de AWBZ, het passend onderwijs of regelingen rond Werk en Inkomen betreft. Het leek dus logisch juist deze taken aan gemeenten over te dragen. Zo kunnen zaken eenvoudig en dicht bij de burger georganiseerd worden.  Is dat makkelijk? Nee! Kleven er aan de transities risico’s? Ja! Dat het anders moet en anders kan, daar zijn de meeste mensen wel van overtuigd. Maar dan is een overdracht van taken met minder budget, vrijwel zonder beleidsvrijheid en met steeds wisselende kaders vanuit den Haag de oplossing niet. Dat is juist deel van het probleem! Stop met die bullshit. Schep kaders met ruim voldoende beleidsvrijheid en laat ons dan ons werk doen.

Posted in: Uncategorized