Overspannen studenten

Posted on 30 maart 2013

4


Volgens de Landelijke Studenten Vakbond heeft bijna een kwart van de studenten last van psychische klachten en heeft nog eens een kwart daar last van gehad. De grootste boosdoener zou de toenemende studiedruk zijn. Maar is die druk nu werkelijk zo hoog? Of moeten we accepteren dat een studie een full-time job is. En geen klusje dat je er tussen bijbaantjes, feesten, vakantie en andere sociale activiteiten bij doet.

De kost gaat voor de baat uit. Wie iets wil bereiken, moet in zichzelf investeren. Studenten zijn gezegend met een helder verstand en de mogelijkheid zich op hoog niveau te ontwikkelen. Die mogelijkheid heeft niet iedereen. Er mag dus best enige inzet en motivatie van hen verwacht worden. Niet dat studenten luie mensen zijn. Integendeel. Ze zijn zo druk met feesten, bijbaantjes, vakanties, andere sociale activiteiten dat echt studeren er nauwelijks bij kan. Zolang ouders regelen wat er geregeld moet worden (koken, wassen, agenda, stok achter de deur) lukt dat net. Wanneer ouders tijdens studietijd wat op de achtergrond raken, lukt dat net niet.

De stap naar volwassenheid is voor ieder mens best zwaar. En gaat vaak met horten en stoten. Het is lastig wanneer je nooit gewend bent geweest echt hard te studeren omdat de lesstof in hapklare brokjes werd opgediend. En nog moeilijker wanneer plannen en het houden van overzicht niet nodig waren omdat ouders of leraren dat voor je deden. Of omdat twee avonden hard studeren voor een zwaar tentamen ook net voldoende was. Wanneer je ook van je ouders niet hebt leren kiezen tussen het een of het ander maar gewend bent te denken in èn èn, dan is die stap naar volwassenheid wel erg groot.

Waarschijnlijk heeft de LSVB gelijk dat het aantal studenten met psychische klachten groeit. Maar de conclusie dat dat zou komen door de toegenomen studiedruk lijkt me niet juist. Iedere gezonde student is in staat 40 uur per week intensief bezig te zijn. Dat zijn de meesten ook. Maar ik ken geen student die die veertig uur aan zijn studie besteedt. In plaats van universiteiten op te roepen opleidingen niet te zwaar te maken, zou de studentenvakbond duidelijk moeten maken dat niet alles tegelijk kan. Ouders en scholen zouden daar meer aandacht aan moeten besteden. En daar misschien zelfs het goede voorbeeld in kunnen geven. Kiezen moet. Van èn èn worden mensen op den duur  niet gezonder. Ook studenten niet.

Posted in: Uncategorized