Optimisme als opdracht (Zalig pasen)

Posted on 28 maart 2013

2


Optimisme is een stuwende kracht. Optimisme inspireert, stimuleert, maakt mensen creatief en ondernemend. Angst werkt, anders dan optimisme juist verlammend. Het remt initiatief en zorgt voor een gevoel van machte- en moedeloosheid. In tijden van crisis en grote veranderingen is er veel angst en ongerustheid. Het is onze menselijke opdracht optimistisch te zijn en uitdagingen aan te gaan. Anders kunnen we net zo goed op bed blijven liggen.

“Kijk toch om je heen, mafkees,” hoorde ik laatst. “De samenleving gaat naar de sodemieter en alles gaat verkeerd. Loop naar de pomp met je optimisme.” Maar een echte optimist is er niet van overtuigd dat alles zomaar goed komt. En zeker niet dat dingen makkelijk zijn of geen inspanning kosten. Maar ik denk wel zeker te weten dat niet alles fout zal gaan. En dat mensen vaak meer kunnen dan ze denken, wanneer ze in de put zitten.

Op een vol Sint Pietersplein heeft Paus Franciscus, zo vlak voor Pasen, de mensen opgeroepen geen treurende en moedeloze mensen te worden. Hoe moeilijk dat soms ook is. Hij riep op het leven ten volle te leven en moeilijkheden samen te overwinnen. Als Pasen ons iets wil leren dan is het wel dat ellende overwonnen kan worden. Dat het verhaal van iemand die als een dief en ‘loser’ sterft aan het kruis, voor velen nog springlevend is. Dat Geloof in kansen en mogelijkheden, dat Hoop op een betere wereld en Liefde voor de medemens sterker is dan angst en crisis. Dat geloof ik. Zo optimistisch ben ik wel.

Zalig Pasen.

Posted in: Uncategorized