Hé, Abu-dinges

Posted on 24 maart 2013

0


“Hé, Abu dinges”, riep een Antwerpse Jihad-strijder op een filmpje in DWDD, dat was opgenomen in Syrië. “Alleen schieten als ge iemand ziet zunne.” Tientallen, zo niet honderden jongeren uit België en Nederland schijnen  daar te vechten voor ‘de goede zaak’. Minister Timmermans vreest dat jongeren grote kans lopen te sneuvelen. En dat anderen na terugkeer in Nederland een gevaar kunnen zijn voor onze veiligheid. Hij broedt op maatregelen die moeten voorkomen dat jongeren naar Syrië  gaan. Er wordt bijvoorbeeld hardop nagedacht over het intrekken van de Nederlandse nationaliteit van jongeren ‘in vreemde krijgsdienst’.

Ondanks mezelf moest ik lachen om het Vlaamse accent van de jonge moslim die aan de rand van een buitenwijk aan het vechten was met Syrische beroepssoldaten. Het kwam me wat vreemd over. Wat beweegt een Vlaamse moslim om ongetraind en slecht bewapend zijn leven te wagen in een land dat niet het zijne is?

Beter bekeken is dat zo vreemd nog niet. In de loop van de geschiedenis hebben ook veel Nederlandse jongemannen vergelijkbare dingen gedaan. Eind negentiende eeuw hebben zo’n 3000 jonge Katholieken zich vrijwillig gemeld om als soldaat (zoeaaf) de Pauselijke staat te verdedigen.  En een kleine duizend Nederlandse vrijwilligers vochten tussen 1936 en 1939 met de zogenaamde internationale brigades tegen Franco in de Spaanse burgeroorlog.

Jihadisten, Zoeaven en leden van de internationale brigades hebben minimaal twee dingen met elkaar gemeen. Ze zijn jong en hebben relatief weinig te verliezen. Bovendien willen ze oprecht vechten voor een ideaal. Ze willen onrecht bestrijden. Generaal Franco was bepaald geen lieverdje en president Assad zeker ook niet.  Dat zien we iedere dag op televisie en nog veel duidelijker op internet. Zo onbegrijpelijk is dat dus eigenlijk niet.

Als we niet willen dat jongeren naar Syrië vertrekken om daar te vechten helpt het niet te dreigen hun Nederlanderschap af te pakken. (Overigens verloren de leden van de internationale Brigades inderdaad hun Nederlanderschap met alle ellende van dien). Sterker, dat werkt volgens mij averechts. Timmermans vind het daarom belangrijk te laten zien wat er in Syrië gebeurt. ”Om te laten zien dat het ons allemaal raakt en dat Europa er alles aan doet om het conflict tot een einde te brengen.”

Timmermans heeft gelijk. En ook wanneer hij zegt dat ongetrainde jongens uit Delft of Rotterdam een grote kans hebben te sneuvelen. En dat het alleen daarom al niet verstandig is te gaan. Maar jonge mensen moeten ook het gevoel krijgen dat Nederland op hen zit te wachten. Dat ze oprecht de kans krijgen in Nederland te worden wat ze kunnen zijn. Dat ook ònze maatschappij het waard is om voor te vechten. En dat iedereen daar iets bij te winnen heeft. Maar vooral dat ze echt wat te verliezen hebben wanneer ze Nederland verlaten. En dan heb ik het niet over een paspoort.

Posted in: Uncategorized