Investeren in opleiding is nooit vrijblijvend

Posted on 24 februari 2013

3


Om mensen in de bijstand te helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, investeren gemeenten fors in scholingstrajecten. Als we investeren, dan mogen we van degene die een opleiding krijgt, honderd procent motivatie en inzet verwachten. Meestal is dat het geval. Soms ook niet. Als mensen door hun eigen gedrag en schuld een scholingstraject verpesten, zouden gemeenten de gemaakte kosten moeten terugvorderen. Tot nu toe gebeurt dat niet of zeer beperkt. Deze bijdrage is als opiniestuk verschenen in het Brabants Dagblad van 21 februari 2013.

Een overheid heeft tot taak gemeenschappelijk te investeren in zaken die we als samenleving belangrijk vinden, maar niet individueel kunnen aanpakken. Klassieke voorbeelden zijn: de gezondheids- en armenzorg, scholen, wegen en bijvoorbeeld een veilige samenleving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijstandsuitkeringen. Een goede overheid neemt verstandige beslissingen. We kunnen de kosten voor bijstand lager houden als we de kansen op werk helpen vergroten. Een investering in scholing is dus niet alleen goed voor de burger, maar ook voor de gemeenschap.

Ook daarom betaalt de gemeente mee aan opleidingen tot beveiligingsbeambte, fitnessinstructeur of bijvoorbeeld heftruckchauffeur. Mensen vinden op die manier weer werk. Dat is mooi. De kosten van de opleiding hoeven, ook na het vinden van een baan, niet te worden terugbetaald. Het is belangrijk dat mensen zonder studieschuld aan het werk kunnen.

Een goede investering is nooit vrijblijvend. Er is door rijksbezuinigingen steeds minder geld beschikbaar voor scholingstrajecten. Gemeenten zijn steeds meer afhankelijk van het succes van de trajecten en de uiteindelijke uitstroom naar werk en dus lagere uitgaven voor bijstand. Zeker als we geld over willen houden om mensen te helpen hun kansen op werk te vergroten. Als we investeren in een opleiding en het levert geen certificaat, diploma of werk op, is het eigenlijk weggegooid gemeenschapsgeld. Natuurlijk heeft het aanbieden van zogenoemde re-intergratietrajecten ook een menselijke kant. We willen mensen mee laten doen aan de maatschappij. Maar het is een ook zakelijke investering.

Mensen die zonder goede reden niet opdagen bij het ziekenhuis of de tandarts, krijgen soms toch een rekening. Kaartjes voor het theater kun je ook niet op het allerlaatste moment inleveren. En het inschrijfgeld van een cursus krijg je niet helemaal terug, wanneer je je op het laatste moment bedenkt.  Eigenlijk is dat heel normaal. Je spreekt iets af. En als je er voor kiest je daar niet aan te houden, hoeven ziekenhuis, tandarts, theater en anderen niet voor de kosten op te draaien.

Helaas komt het voor dat opleidingen door wangedrag en door eigen schuld weggegooid geld blijken te zijn. Soms kiezen mensen ervoor om hun opleidingstraject te verknallen. De vrachtwagenchauffeur in opleiding die in het weekend wordt opgepakt met teveel alcohol achter het stuur en zijn rijbewijs kwijt raakt, kost de gemeente alleen al aan weggegooide opleidingskosten duizenden euro’s. Iemand volgt met baangarantie een opleiding tot beveiliger. Maar hij verzuimt zoveel, heeft zo’n slechte motivatie, gedrag en inzet, dat hij uiteindelijk wordt weggestuurd. Dat kost de gemeente 3500 euro aan opleidingskosten. En uiteraard stroomt hij niet uit naar werk. En een andere cliënt volgt de opleiding tot fitnessinstructeur, ook met baangarantie, maar wordt wegens crimineel gedrag weggestuurd.

Het is heel belangrijk voor mensen met een bijstandsuitkering zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. En de overgrote meerderheid zet zich daar ook vol voor in. Zeker in tijden waarin de gemeentelijke middelen alleen maar minder worden is dat ook niet meer dan normaal. Als de gemeenschap fors wil investeren in een opleiding, mag ze volledige motivatie en inzet verwachten van degene die de opleiding krijgt. En als je door gebrek aan motivatie, inzet of door slecht gedrag gemeenschapsgeld weggooit, is het goed te proberen dat geld terug te vorderen. Daar mogen gemeentes zeker in deze tijd van bezuinigen zakelijk naar kijken.

Posted in: Uncategorized