Samenwerking Mondiaancollege en Het Hooghuis? Prima plan!

Posted on 9 november 2012

1


Het Hooghuis en het Mondriaancollege hebben aangegeven nauwer te gaan samenwerken en te onderzoeken hoe die samenwerking het best vormgegeven kan worden. Dat is een goede zaak. Het moet gaan om het geven van het beste onderwijs aan kinderen en niet om allerlei randzaken.

Het is geen geheim dat het Mondriaancollege de afgelopen jaren te maken heeft gehad met fors tegenvallende aanmeldingen. Dat die ontwikkeling het moeilijker maakt om het uitstekende niveau van onderwijs ook op langere termijn te waarborgen, is duidelijk. Een docent blijft een docent en is te betalen, wanneer er gemiddeld 25 leerlingen in een klas zitten. Wanneer er in de bovenbouw door leerlingen gekozen moet worden uit verschillende ‘profielen’ en er dus veel verschillende vakken worden aangeboden, wordt er steeds meer gevraagd van de schoolorganisatie om dat goed en betaalbaar te regelen.

Op twee tot voor kort met het Mondriaan College concurrerende  locaties van Het Hooghuis zitten juist veel leerlingen. Hoewel ze technisch gezien wel in het gebouw passen, heeft de directie van Het Hooghuis besloten om op eigen kosten over te gaan tot het plaatsen van noodunits. Geen optimale situatie. En prijzig bovendien. Geld dat aan gebouwen wordt besteed, gaat niet naar kinderen. Door samenwerking met het Mondriaancollege is ook vanuit dat standpunt winst te boeken.

Maar het belangrijkste argument voor samenwerking is de kwaliteit van het onderwijs. Landelijk, maar zeker ook in Oss, kan er veel worden verbeterd in de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en het HBO en de universiteiten. Te veel leerlingen ervaren aan den lijve dat dat beter moet. Het is de ambitie en drive van de Osse scholen om hier snel verbetering in aan te brengen. Door een goede samenwerking en het wegvallen van concurrentieoverwegingen kan er echt over onderwijs en onderwijskwaliteit worden nagedacht. Ik zie grote mogelijkheden en kansen voor het bouwen van een doorlopende leerlijn havo-hbo in combinatie met de ‘talentencampus’. Daar moeten we met zijn allen echt voor gaan!

Ik heb het al eerder geschreven.  De tijd van verzuiling is voorbij. Je merkt vaak niet of je nou een openbare of katholieke school binnen loopt. In tijden van ontgroening, financiële onzekerheid en de nieuwe wet op het passend onderwijs, zullen scholen echt en vergaand moeten samenwerken, ongeacht de afkomst. “Er moet iets te kiezen blijven”, is een veel gehoorde stelling wanneer er intensief moet worden samengewerkt. Die stelling klopt. Er moet gekozen kunnen worden tussen verschillende vormen van onderwijs. De tijd is echter voorbij dat ouders (een enkeling daargelaten) uit principe kiezen voor een katholieke, protestantse of openbare school. Het onderwijsconcept wordt belangrijker dan de levensbeschouwelijke stroming. Waardengericht onderwijs is heel belangrijk. Maar identiteit hangt niet af van een naam of een bordje boven de deur. Identiteit vindt plaats in contact tussen leerling en leermeester. Voor de klas dus. En die waardenoverdracht moet wat mij betreft niet alleen blijven bestaan, maar mag best meer aandacht krijgen.

Samenwerking tussen het Mondriaancollege en Het Hooghuis is een uitstekende zaak en kan helpen om meerdere problemen tegelijk aan te pakken. Gebouwelijke problemen, organisatorische problemen en in de toekomst wellicht financiële problemen. Maar vooral biedt samenwerking kansen voor nog beter onderwijs aan onze leerlingen. Maak er iets moois van, zou ik zeggen!

Posted in: Uncategorized