Samen voor ons eigen

Posted on 15 juni 2012

1


Begin jaren tachtig richtten van Kooten en de Bie de fictieve politieke “tegenpartij” op. Hoewel het dus satire betrof, werd de tegenpartij uiteindelijk zo populair dat men verwachtte dat ze werkelijk een aantal zetels zou veroveren, mocht men aan de verkiezingen mee gaan doen. De tegenpartij werd razend populair met slogans als: “Nergens geen maximumsnelheden! Honderdtwintig? Dat rijden wij al in z’n achteruit! Laat ze zelf eens een keer bezuinigen. En, samen voor ons eigen”. De standpunten van de tegenpartij zijn nog altijd populair.

De filmpjes van van Kooten en de Bie waren zo grappig omdat ze de bestaande werkelijkheid (ook toen werd er gescholden op buitenlanders, de politiek, de bezuinigingen en de milieulobby) tot enorme proporties opbliezen.  Van Kooten en de Bie waren razend populair in een tijd dat Nederland nog slechts beschikte over twee televisiezenders. Het is niet uitgesloten dat leiders van sommige politieke partijen in hun jonge jaren de satire niet goed begrepen en diepgaand beïnvloed zijn door de ideeën van de tegenpartij. De satire van toen is deels “normaal” geworden. Twee voorbeelden:

Samen voor ons eigen

“Samen voor ons eigen” was de slogan van de tegenpartij. De titel van het strijdlied van de 50plus partij is nog platter, wel grappig, maar helaas  geen satire. “Blijf van mijn poen af”.  Een gemeenschap of maatschappij kan, zeker in tijden van crisis, alleen bestaan wanneer er sprake is van solidariteit tussen mensen. Tussen arm en rijk, tussen ziek en gezond en tussen jong en oud.  Het “strijdlied” is, hoewel dat waarschijnlijk niet de bedoeling was, grappig. Een totale afwezigheid van een breder perspectief dan het absolute eigenbelang in de speerpunten van een partij is dat niet.

Het hete hangtaboe

Van Kooten en de Bie stelden begin jaren tachtig het “hete hangtaboe” van de buitenlanders aan de kaak. “Op straat zijn buitenlanders het gesprek van de dag, maar er is geen ene rotpartij die er openlijk over durft te spreken” stelden de typetjes Jacobse en van Es. Met constructieve oplossingen kwamen Jacobse en van Es niet. Maar in navolging van de tegenpartij stellen andere partijen nu het “hete hangtaboe” van de buitenlanders aan de kaak. Ook zonder oplossingen trouwens. Misschien is het een idee dat “de tegenpartij” opnieuw wordt opgericht. Maar dan als spiegelbeeld van het origineel. Ook dat zou satire zijn.

Posted in: Uncategorized