Zorg op niveau

Posted on 23 maart 2011

0


Het werkvoorzieningsschap voert namens gemeenten in onze regio de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Het schap zoekt ‘voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk dat mogelijk leidt tot een reguliere baan’. Het IBN voert deze taak namens het werkvoorzieningsschap uit en is daarin succesvol. Niet alleen lukt het om hele grote groepen mensen op een fatsoenlijke manier te helpen. Het IBN functioneert ook nog eens als een regulier bedrijf, gaat uit van wat mensen wel kunnen en maakt ook winst. Landelijk is dat een unicum. In 2009  hebben de verschillende gemeenteraden vastgesteld wat de taken en speerpunten van het werkvoorzieningsschap voor de komende periode zijn. De kadernotitie die we vorige week in de  Osse  raadscommissie behandelden maakt duidelijk dat deze taken onverminderd goed doorlopen ondanks de ingeboekte verlaging van de gemeentelijke bijdrage met 15% . Met andere woorden: ” ondanks de noodzakelijke bezuinigingen blijft de zorg voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt voor wat betreft het werkvoorzieninsschap op het zelfde niveau”. En dat is goed.

Posted in: Uncategorized