Financieel gezonde toekomst

Posted on 30 juli 2020

2


De gemeente Midden-Drenthe biedt vijf jongeren met schulden een financieel gezonde toekomst. Dat is althans de inzet van een pilot. De gemeente neemt de schulden van jongeren over (max. 5000 euro). En maakt aan de voorkant afspraken over onderwijs, werk en inkomen. De schulden worden omgezet in een lening bij de gemeente die in vijf jaar moet worden terugbetaald.

Dat veel jongeren in de schulden komen, dat is bekend. Ook in Drenthe. Dat men daar iets aan probeert te doen is heel mooi. Want wie start zonder werk of goede opleiding, maar met een schuld, heeft grote kans nooit meer uit de problemen te komen. En levenslang afhankelijk te zijn en blijven van ondersteuning door de gemeenschap. Dat is vreselijk natuurlijk. En even duur als mensonwaardig. Een investering in een goede toekomst voor deze jongeren is dus naast menselijk, waarschijnlijk behoorlijk rendabel.

Natuurlijk zijn er vragen te stellen bij zo’n pilot. Waarom maar vijf jongeren? En waarom niet iedereen die zich meldt? Vanwaar dat maximum van 5000 euro? Zijn jongeren met hogere schulden dan per definitie afgeschreven? Waarom überhaupt een leeftijdsgrens, en waar is die op gebaseerd? Wat doet men met jongeren die zich onverhoopt niet aan de afspraken houden? En hoe denkt men de jongeren te bereiken?

Allemaal terechte vragen natuurlijk. Maar de belangrijkste vraag die wat mij betreft gesteld moet worden, is de volgende: Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de kosten en (maatschappelijke) baten van deze pilot goed in beeld gebracht worden? En hoe zorgt men ervoor dat de ervaringen met dit mooie initiatief gekopieerd kunnen worden en breder kunnen worden ingezet? Want vijf jongeren die geholpen worden, is een mooi begin. Laat het daar niet bij blijven. Wordt vervolgd.

Posted in: Uncategorized