Homo’s genezen

Posted on 29 mei 2019

2


“Hallo, met het Brabants Dagblad. In Oss maakte u zich zo druk over de emancipatie van LHBTI’ers. Waarom heeft het CDA dan tegen een verbod op ‘homogenezing’ gestemd?” Goede vraag natuurlijk. En wie zoiets leest zonder de context te kennen zou zomaar kunnen denken dat er iets serieus met me is mis gegaan. Gelukkig niet. En ik leg het graag even uit.

Een mens is geschapen zoals hij geschapen is. Daar helpt geen moedertjelief aan. Ook geen therapie. Dat zogenaamde conversietherapie schadelijk is, dat is volkomen duidelijk. De minister noemde het mishandeling. Dat is het ook. En dus is het bij wet gewoon verboden. Er zijn in ons land geen meldingen van dergelijke praktijken. Maar mocht het voorkomen dan moet daar tegen opgetreden worden.

De afgelopen tijd zijn er twee debatten gevoerd waarbij over zogenaamde homogenezingstherapie gesproken is. Het verhaal van de ministers was consistent. Er zijn geen meldingen van dergelijke therapieën in ons land. En als ze voorkomen, vallen ze onder mishandeling en zijn ze dus strafbaar. Om zeker te weten dat ze echt niet voorkomen heeft het CDA voor de (ontraden) motie gestemd die vraagt om een diepgravend onderzoek.

De door ons gesteunde motie is kraakhelder. En stelt klip en klaar dat genezen van een seksuele geaardheid niet alleen onwenselijk en onmogelijk is, maar ook dat dergelijke therapieën zeer gevaarlijk en zeer schadelijk zijn. De motie vraagt een diepgravend onderzoek en een terugkoppeling van de minister nog dit jaar. Het is niet te hopen. Maar als de feiten uitwijzen dat er meer actie nodig is, dan zal die actie er komen ook.

In een ander debat heeft de VVD een motie ingediend die vraagt om homogenezing te bestraffen. Daar heeft het CDA tegen gestemd. En wel om twee redenen. Ten eerste omdat mishandeling al verboden is. De motie is in die zin overbodig. Ten tweede omdat de motie zo ruim geformuleerd is dat een gesprek tussen een pastoor en een gelovige die worstelt met zijn seksualiteit, in principe strafbaar zou kunnen zijn. Heel eerlijk gezegd gaat dat me te ver.

 

Posted in: Uncategorized