Gratis Buitenschoolse Opvang

Posted on 14 mei 2019

0


Een aantal Gelderse gemeenten wil voor een grote groep kinderen stoppen met het financieren van een zogenaamde plusopvang. En deze kinderen voortaan weer sturen naar een reguliere buitenschoolse opvang. Kinderen met een zorgvraag kunnen tot nu toe nog naar een speciale opvang die betaald wordt vanuit de jeugdwet. Ouders hoeven daar helemaal niets voor te betalen. Het aantal kinderen dat gebruik maakte van BSO+ steeg dan ook enorm.

Kijk, het staat gemeenten natuurlijk helemaal vrij om geld te besteden op een manier die hen het beste lijkt. Maar het oprichten en onderhouden van een gratis buitenschoolse opvang voor kinderen ‘die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken’ is wel behoorlijk prijzig. En gemeenten hebben er vanuit het rijk in elk geval geen middelen voor gekregen. Laat ik bovendien een vermoeden uitspreken. Als iets gratis is dan neemt de vraag enorm toe. Dat gemeenten, ook in het kader van de tekorten op het budget voor de jeugdzorg, een beetje op hun schreden terugkeren vind ik niet zo gek.

Even surfen op het internet leert dat veel meer dan de genoemde Gelderse gemeenten een zogenaamde BSO+ hebben opgericht. Dat gaat alles bij elkaar om fors geld. Daarom stel ik een aantal vragen aan de minister. Ik wil graag de bevestiging dat gemeenten weliswaar vrij zijn dit soort voorzieningen op te tuigen, maar dat ze daar geen middelen voor hebben gekregen. Ook ben ik benieuwd hoeveel gemeenten dergelijke voorzieningen hebben gestart. En hoeveel kinderen gratis naar de BSO gaan met middelen die oorspronkelijk bedoeld zijn voor jeugdzorg. Ik ben benieuwd naar de antwoorden.

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bekostiging van Plusopvang vanuit de Jeugdwet

1.

Heeft u er kennis van genomen dat enkele Gelderse gemeenten vanaf 1 september voor een grote groep kinderen stoppen met het financieren van Plusopvang, dat wil zeggen een speciale buitenschoolse opvang (BSO) met extra begeleiding en sturing? 1)

2.

Klopt het dat gemeenten op zich vrij zijn om een dergelijke Plusopvang op te zetten, maar dat gemeenten daarvoor geen specifieke middelen vanuit de Jeugdwet hebben gekregen?

3.

Wat vindt u er van dat met een dergelijke Plusopvang – waarbij ouders in tegenstelling tot een reguliere BSO zelf niets hoeven bij te dragen – middelen worden ingezet die voor jeugdzorg bedoeld zijn?

4.

Deelt u de mening dat als een Plusopvang gratis wordt aangeboden waar ouders bij een reguliere BSO wel zelf moeten meebetalen, dit ook kan leiden tot een toenemende vraag naar deze voorziening?

5.

Is bij u bekend hoeveel gemeenten met een soortgelijke Plusopvang zijn gestart? Zo ja, om hoeveel gemeenten gaat het?

6.

Is bij u bekend hoeveel kinderen gratis naar de BSO gaan met middelen die bedoeld zijn voor jeugdzorg? Zo ja, om welke aantallen gaat dat en welke budgetten zijn hiermee gemoeid?

1) Omroep Gelderland, “BSO voor kinderen met beperking op de schop, ouders moeten meebetalen”, 9 april 2019

 

 

Posted in: Uncategorized