Bijdrage 30 ledendebat over Sociale Werkplaats nieuwe stijl.

Posted on 11 april 2018

4


Zes jaar geleden was ik wethouder in Oss. Aan mijn bureau verscheen Patrick. Jaren was hij werkzaam geweest bij Organon. Als een soort manusje van alles. Hij is vriendelijk, voorkomend, accuraat en betrouwbaar. Hij kan veel. Maar niet alles. En niet alles even vlug. Omdat bij Organon na jaren een wat minder sociale wind was gaan waaien stond hij op straat. En nu? Inmiddels werkt Patrick, tot ieders tevredenheid en gedetacheerd via de IBN, onze Sociale Werkvoorziening, als postbode. We zien elkaar met enige regelmaat. Gisteren nog, organiseerde hij een bijeenkomst rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar collega Heerma en ikzelf te gast waren. Met Patrick gaat het goed. Maar mensen maken zich zorgen. En dat snap ik best.

Voorzitter,

Werk is belangrijk voor iedereen. Niet alleen om geld te verdienen. Een mens heeft een reden nodig om uit bed te komen. Een stuk zingeving. Weten dat je nuttig bent en er toe doet in onze maatschappij. Dat kan regulier zijn, dat kan gedetacheerd zijn vanuit de Sociale Werkvoorziening. Dat kan bij een Werkbedrijf van de werkvoorziening zijn. Dat kan ook beschut werk zijn. Gemeenten, en dat is belangrijk te beseffen, zijn er verantwoordelijk voor om mensen aan het werk te helpen. Dat geldt ook voor mensen die niet regulier in kunnen stromen maar afhankelijk zijn van beschut werk. Gemeenten moeten die mensen werk bieden. En krijgen daar ook middelen voor.

Voorzitter,

In theorie is het eenvoudig. In de praktijk blijkt het vaak minder gemakkelijk. Het is gewoon waar dat gemeenten tot voor kort onvoldoende werk hebben gemaakt van het invullen van banen in beschut werk. Wat is de actuele stand van zaken? Wat gaat de staatssecretaris doen om de gemeenten aan te sporen daar meer werk van te maken? Zijn de criteria wellicht te streng? Ik heb een rondje gebeld langs Brabantse gemeenten. Men is geschrokken (in dit geval positief) over het geld dat gemeenten krijgen volgens de laatste maart cuirculaire. En met de huidige plannen van de staatssecretaris krijgen gemeenten ook meer middelen om mensen beschut werk te bieden. Hoe gaat de staatssecretaris er voor zorgen dat dat geld snel en juist ingezet gaat worden? En dat die beschutte banen er komen?

Voorzitter,

In theorie zit het wat het CDA betreft redelijk in elkaar. Het staat en valt met de uitvoering. In de praktijk zie ik fantastische voorbeelden. Van Patrick de postbode bijvoorbeeld. Maar ook bij Macek Technika uit Oss bijvoorbeeld. Waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij tientallen aangenomen worden. Ik zie samenwerkingsverbanden ontstaan tussen Sociale Werkvoorzieningen en gemeentelijke sociale diensten. Werkvoorzieningen die met hun werkbedrijven opdrachten genoeg hebben. Maar vanwege de instroom stop van de oude WSW gewoon te weinig werknemers. Zij nemen reguliere werknemers aan. Ze gebruiken de bestaande infrastructuur om te doen wat gewon gedaan moet worden. Maar ik zie ook gemeenten waar mensen min of meer aan hun lot worden overgelaten.

Voorzitter,

Wat gaat de staatssecretaris doen om gemeenten die het niet goed doen aan te sporen alsnog de handschoen op te pakken?

Posted in: Uncategorized