Waar blijft het geld voor arme kinderen?

Posted on 24 november 2017

2


Geld dat bestemd is voor arme kinderen komt daar in lang niet alle gevallen terecht. Dat concludeert Nieuwsuur op basis van een rondgang langs twintig gemeenten. Gemeenten zouden het geld in natura geven. Bijvoorbeeld door het betalen van zwemlessen of het geven van een fiets of voetbalschoenen. Maar Het wordt ook gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Of om uitvoeringskosten te dekken. En dat kan de bedoeling toch niet zijn.

Ik hoor het voormalig staatssecretaris Klijnsma nog zeggen. “Het geld is bestemd voor kinderen. En als het daar niet terecht komt, dan bel ik de verantwoordelijk wethouder persoonlijk.” Het lijkt er op dat mevrouw Klijnsma nogal wat belafspraken had moeten maken, als ze nog in dienst zou zijn geweest. En dat is niet zo verrassend.

Gemeenten kregen altijd al geld om armoede te bestrijden. De meeste gemeenten doen ook echt hun best. Maar lang niet alle mensen die in armoede leven melden zich aan het gemeenteloket. En lang niet alle mensen worden door de gemeente gevonden. Niet zo vreemd dus dat lang niet alle gemeenten het geld dat bestemd was voor armoedebestrijding ook daarvoor gebruikten. Er bleef vaak nog het een en ander op de plank liggen.

Om de armoede onder kinderen te bestrijden maakte Klijnsma (vlak voor de verkiezingen) nog eens extra middelen vrij. En gaf die aan gemeenten. Dat is wel sociaal. Maar omdat gemeenten dus vaak al armoedegeld overhielden, misschien ook niet zo handig. Want wat gaat er dan met het geld gebeuren? Een extra subsidie aan de voedselbank dan maar? Of wat meer aan Stichting Leergeld? Nemen we een ambtenaar aan die alles gaat coördineren? Of geven we, net als de gemeente Den Haag, duizend gratis mobiele telefoons weg? Je moet toch wat.

Kinderen horen niet op te groeien in armoede. Daarover geen misverstand. Maar het is zeer de vraag of het extra geld in de huidige vorm ook maar iets bijdraagt aan de oplossing van het armoedeprobleem.  Als ze al ingezet worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Begin 2018 wordt de regeling geëvalueerd. Nieuwsuur geeft de voorzet. Ik ben benieuwd naar de reactie van de nieuwe staatssecretaris. Gaat zij ook alle wethouders bellen?

 

Posted in: Uncategorized