Overheid als opdrachtgever

Posted on 5 september 2013

1


“Als opdrachtgever heeft de gemeente een belangrijke rol, daar waar het gaat om het behouden van werkgelegenheid en arbeidsplaatsen.” Tenminste dat stelde een oud collega tijdens de koffie. Ik moet toegeven dat het wel aannemelijk klinkt. Maar de feiten liggen echt anders. De rol van de overheid is hierin vrij beperkt.

Wanneer een bedrijf mensen wil ontslaan kan dat gelukkig niet zomaar. Bij normaal functionerende werknemers kan dat eigenlijk alleen op economische gronden. Alleen dus, wanneer er geen geld of geen werk meer is. Werkgevers worden bij een ontslagprocedure niet op hun blauwe ogen geloofd. Ze zullen klip en klaar moeten aantonen dat het bedrijf echt niet anders kan dan mensen ontslaan. Omdat er echt geen werk is of omdat anders een faillissement onafwendbaar is. Uiteindelijk beslist het UWV of de rechter over de rechtmatigheid van het ontslag. Als de rechter zegt dat ontslag gerechtvaardigd is dan moeten we ons daar bij neerleggen. Het helpt niet wanneer de gemeente roept dat het ondanks een rechterlijke uitspraak niet zou moeten mogen.

In het denken van mijn oud collega blijven er voor de gemeente dan nog twee opties over. Natuurlijk kan ik beslissen geen zaken te doen met bedrijven die genoodzaakt zijn mensen te ontslaan. Maar het resultaat zal niet zijn dat meer mensen een baan behouden. Integendeel, het bedrijf zal wegens verlies aan inkomsten nog meer mensen moeten ontslaan. Het maken van een dergelijke drastische keuze ligt dus niet zo voor de hand.

Tenslotte zou ik de gemeenteraad kunnen voorstellen de omzet van een bedrijf op kosten van de belastingbetaler op peil te houden. Nog afgezien van de vraag of een overheid bedrijven in nood überhaupt wel mag subsidiëren, (andere bedrijven zouden wel eens kunnen reppen van oneerlijke concurrentie en illegale overheidssteun) zou dat een gat in de gemeentebegroting slaan die in deze tijd moeilijk te verkopen is. Ook die optie ligt niet voor de hand.

Een overheid mag niet ingrijpen in de bedrijfsvoering van zelfstandige bedrijven. En een overheid mag ook geen gemeenschapsgeld gebruiken om werkgelegenheid te ‘kopen’. De overheid ‘koopt’ met andermans geld oplossingen voor maatschappelijke problemen. En doet dat wat mij betreft tegen een eerlijke prijs en alleen bij fatsoenlijke bedrijven. Van de gemeente als opdrachtgever mag verwacht worden dat ze goed in gesprek is met bedrijven waarmee zaken worden gedaan. En dat zaken als werkgelegenheid, duurzaamheid en ‘social return’ bij gunning van contracten een rol spelen. Maar de overheid is geen rechter of UWV, En heeft ook geen rol binnen de bedrijfsvoering van zelfstandige bedrijven. De hoop van mijn buurman dat de gemeente door het aanwenden van haar invloed, ontslagen bij bedrijven waarmee het slecht gaat kan voorkomen is ijdel. En die hoop kan alleen maar tot teleurstellingen leiden. Het is mijn rol hem dat uit te leggen..

Posted in: Uncategorized