Confectie of maatwerk?

Posted on 6 januari 2013

3


Een klein aantal amateurvoetbalverenigingen is verantwoordelijk voor het merendeel van de ongeregeldheden op voetbalvelden. Die clubs worden echter niet strenger bestraft, meldt RTL Nieuws zaterdag na onderzoek. PowNed probeert daar een klein relletje van te maken. 

Het onderzoek van RTL wijst uit dat een klein deel van de verenigingen verantwoordelijk is voor verreweg het grootste deel van de ellende. Toch wordt er bij het bepalen van de strafmaat geen rekening gehouden met de geschiedenis van een vereniging. Het oordeel zou anders, volgens de KNVB, oneerlijk en onzuiver zijn. Een vechtpartij is een vechtpartij, wie er ook bij betrokken is. Juridisch lijkt me dat juist. Inhoudelijk niet. De tegenreactie ligt voor de hand. “We eisen strengere straffen voor alle risico-clubs”. Ook dat is me te kort door de bocht.

Het toepassen van een verschillende strafmaat bij eenzelfde vergrijp ligt moeilijk. Het risico van rechtsongelijkheid ligt op de loer. Toch zullen niet alle bonden, (overheids)instellingen en inspecties het beleid van de KNVB onderschrijven. Notoire verkeershufters worden inmiddels zwaarder aangepakt voor het zelfde vergrijp. De voedsel en warenautoriteit controleert “risicobedrijven” vaker en straft ze harder dan bedrijven die voor de eerste keer in de fout gaan. En ook de inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) kondigt aan harder op te treden tegen bedrijven die vaker de fout in zijn gegaan.

Wat gelijk is moet gelijk worden behandeld. Maar een voetballer die voor de eerste keer de fout in gaat is niet gelijk aan een onverbeterlijke hufter. En een vereniging die alles keurig op orde heeft verdient misschien een andere aanpak dan een vereniging waar wedstrijden structureel uit de hand dreigen te lopen. En dat staat nog los van de eventuele strafmaat.

Binnen het onderwijs is maatwerk gebruikelijk. Niet ieder kind en niet iedere groep is gebaat bij dezelfde aanpak. En dus proberen onderwijsmensen zoveel mogelijk kinderen op een verschillende manier zo goed mogelijk te begeleiden. Hoe moeilijk dat ook is. Er zijn zelfs scholen die in hun missie hebben staan dat “Ongelijke leerlingen gelijk behandelen even onrechtvaardig is als gelijke kinderen ongelijk behandelen”. 

Als we ongewenst gedrag op en rond voetbalvelden willen verminderen kan de KNVB misschien beter bij het onderwijs in de leer gaan dan bij juridische scherpslijpers of ‘rechtse hardliners’. Wat verschillend is mag (nee moet) verschillend worden behandeld.

Posted in: Uncategorized