Eigen kracht

Posted on 6 juli 2012

6


Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt onomstotelijk dat zogenaamde Eigen Kracht-conferenties enorm succesvol zijn. Bij zo’n Eigen Kracht-conferentie mobiliseert een probleemgezin zijn netwerk. Samen met familieleden, vrienden en buren wordt een plan opgesteld om de problemen de baas te worden. En dat plan wordt ook nog eens uitgevoerd door de mensen zelf zonder veel bemoeienis van zorgverleners. Dat werkt beter en goedkoper. Waarom worden dergelijke conferenties dan niet standaard ingezet?

In een van zijn columns beschrijft publicist Pieter Hilhorst de opbrengst van Eigen Kracht-conferenties bij 100 Amsterdamse probleemgezinnen. Die opbrengst blijkt gigantisch. Bij 44 kinderen is een uithuisplaatsing voorkomen en bij 14 kinderen teruggedraaid. Bovendien is bij 29 kinderen voorkomen dat ze onder toezicht werden gesteld. Wat al deze teruggedraaide of voorkomen uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen betekenen voor het levensgeluk van de betrokken kinderen en ouders valt niet in geld uit te drukken stelt Hilhorst. En hij heeft natuurlijk gelijk. Het kan dus goedkoper maar de hoofdzaak is dat het ook beter kan.

In de regio Noordoost Brabant heeft de provincie geld vrijgemaakt waardoor de samenwerkende gemeenten, bijvoorbeeld via het Centrum voor jeugd en gezin, Eigen Kracht-conferenties in kunnen laten zetten. Toch gebeurt dat maar zeer zelden. Hoe komt dat? Geloven professionals niet dat mensen eigen kracht bezitten? Geloven we niet dat mensen samen zonder veel hulp van professionals hun problemen onder controle kunnen krijgen? Zijn instellingen bang om minder omzet te gaan draaien? Zijn mensen misschien gemakzuchtig en laten ze liever een legertje hulpverleners komen dan zelf iets te ondernemen? Misschien is het een combinatie van deze en nog andere factoren. Wie zal het zeggen?

Binnen onze regio hebben we ons ook afgevraagd waarom de Eigen Kracht-conferenties nauwelijks worden ingezet. Zonder dat dat een bevredigend antwoord heeft opgeleverd overigens. Misschien moeten instellingen en de samenwerkende gemeenten hun denkkracht in gaan zetten om een andere vraag te beantwoorden. Hoe gaan we er samen voor zorgen dat we Eigen Kracht-conferenties wel structureel gaan inzetten? De vraag is wat mij betreft niet of, maar hoe we dat gaan doen.

Posted in: Uncategorized