Verhuizing scholen Ruwaard

Posted on 24 mei 2012

2


Er wordt al veel langer over gesproken, maar de kogel is nu definitief door de kerk. Binnen de wijk de Ruwaard zullen scholen verhuizen en locaties verdwijnen. Dat hebben de vier onderwijsbesturen (OOG, NUT, SKBO en Kentalis) samen met de gemeente besloten. Ouders en leerlingen hebben op 23 mei schriftelijk bevestiging gekregen van de afspraken die gemaakt zijn. Onderwijs is voor leerlingen, niet voor management en “loze stenen”, zo vinden gemeente en de schoolbesturen. “Er worden dus pijnlijke maar noodzakelijke keuzes gemaakt om kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen te garanderen.” De volgende brief hebben ouders en leerlingen ontvangen:

Beste ouders,

In november kreeg u een brief over het onderwijs in de wijk Ruwaard. In deze brief willen we u laten weten welke veranderingen u kunt verwachten.

Waarom moet er iets veranderen aan de locaties van de scholen?

Allereerst willen we u kort aangeven waarom er iets moet veranderen aan de huisvesting van de scholen. Er worden minder kinderen geboren in de wijk. De scholen krijgen minder leerlingen en minder geld van het Rijk. Ook de gemeente Oss krijgt minder geld uit Den Haag. Sommige schoolgebouwen komen deels of helemaal leeg te staan. De Montessorischool Elzeneind, is aan een verbouwing toe. En De Komeet heeft juist uitbreiding nodig.

Samen gezocht naar slimme oplossingen

Het is zeker in crisistijd niet verantwoord om de ene school op te knappen of uit te breiden, terwijl andere schoolgebouwen leeglopen. Gemeente en onderwijsorganisaties NUT, SKBO, Kentalis en OOG hebben daarom samen gezocht naar slimme oplossingen, die goed zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de onderwijsgebouwen.

We hebben samen deze oplossing gekozen:

  • Er komen drie schoollocaties in Ruwaard: de Komeet, de Sterrebos en de Poolster.
  • Montessorischool Elzeneind (SKBO) verhuist naar de Poolster,
  • De Telescoop (OOG) verhuist naar de Sterrebos,
  • Hertogin Johannaschool Aalbersestraat (NUT) verhuist naar de Komeet,
  • Martinus van Beek (Kentalis) verhuist naar de Bussel in Ussen,
  • De Hertogin Johannaschool Poolster (NUT), de Blinkerd en de Sterrebos (SKBO) verhuizen niet.

We denken dat dit een uitstekende manier is om de verschillende scholen te laten bestaan en tegelijk de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsgebouwen hoog te houden.

Wat betekent dit voor u en uw kinderen

Alle scholen in de wijk Ruwaard geven uitstekend onderwijs. Er gaan ook geen scholen uit de wijk weg, behalve de Martinus van Beek, maar dit is geen wijkschool. U kunt als ouder ook na de verhuizing nog steeds kiezen uit verschillende basisscholen. Dit is voor de gemeente en de onderwijsorganisaties NUT, SKBO en OOG een belangrijk uitgangspunt geweest bij het zoeken naar een oplossing.

Wanneer gaan we verhuizen?

Op dit moment tekenen twee architecten zogenoemde ‘vlekkenplannen’. Uit deze tekeningen blijkt waar verbouwen nodig is en wat de kosten zijn. Ook komt er door deze tekeningen meer duidelijkheid over de planning. We denken nu dat het mogelijk is om te verhuizen rond de zomervakantie van2013. In een volgende brief, na de zomervakantie van 2012 zullen we hierover meer vertellen.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van uw basisschool of met de gemeente Oss.  

Namens deze:  

Stichting OOG, Koninklijke Kentalis, SKBO, Nutsscholen en gemeente Oss

 

Feiten als krimp ontkennen kan niet. Je verzetten tegen het onvermijdelijke, helpt niet. Scholen en gemeente hebben besloten letterlijk het beste te maken van de gegeven omstandigheden en samen te zoeken naar oplossingen. Oss mag trots zijn op haar scholen!

Posted in: Uncategorized